Chương trình khách hàng trung thành
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
800
tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
10%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
300
tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
10%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
100
tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
50
tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
25
tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
10
tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
5
tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
1.5
tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
0.5
tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
Bắt Đầu
Tham gia ngay hôm nay để giành giải thưởng tuyệt vời!
Một chiếc siêu xe
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
800 tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
10%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
Một chiếc xe thể thao sang trọng
Hoặc A
Du thuyền riêng cho 6 người
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
300 tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
10%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
Nghỉ giải lao cho
2
Hoặc A
Đảo nhiệt đới nơi nghỉ ngơi cho 5
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
100 tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
Một chiếc đồng hồ sang trọng
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
50 tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
Chuyến đi VIP Paris
Kinh nghiệm cho 2
Hoặc A
Luxury City City Break cho 2
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
25 tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
Một iMac
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
10 tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
Tiền thưởng giao dịch $ 5,000
Or
Trải nghiệm VIP Axes
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
5 tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
Một chiếc iPhone
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
1.5 tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
$ 500 Tiền mặt
Đạt được các mục tiêu để giành được một
giải thưởng!
0.5 tỷ USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàng
10
Khách hàng tích cực trong 90 ngày qua
20%
Trong tổng số LTV phải đạt được trong 12 vừa qua
tháng
Đây là cách chương trình lòng trung thành của chúng tôi
công trình:
 • Đăng ký để trở thành Đối tác của chúng tôi hoặc đăng nhập
 • Giới thiệu khách hàng để tăng khối lượng giao dịch của bạn.
 • Ghé thăm của bạn Khu vực cá nhân của đối tác để theo dõi giải thưởng của bạn.
 • Nhận giải thưởng của bạn khi bạn đạt được các mục tiêu!
Điều khoản & Điều kiện
 • Chúng tôi có quyền loại bỏ Đối tác khỏi Chương trình khách hàng thân thiết trong các trường hợp sau:

  - Nếu Đối tác vi phạm bất kỳ luật và / hoặc quy định hiện hành nào và / hoặc Điều khoản và Điều kiện hiện hành.

  - Nếu Đối tác hành động sai trái và / hoặc lạm dụng và / hoặc lừa đảo và / hoặc theo cách không phù hợp với các điều khoản của Thỏa thuận hợp tác giữa Đối tác và Trục.

  - Nếu có sự nghi ngờ hợp lý rằng khối lượng giao dịch tương ứng với Đối tác có nguồn gốc do lỗi và / hoặc gian lận và / hoặc bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
 • Khi chấp nhận Giải thưởng, Đối tác sẽ tự động cung cấp sự đồng ý rõ ràng của anh ấy và cấp phép cho Axes sử dụng hình ảnh, tên, chi tiết liên hệ và chi tiết của Giải thưởng cho các mục tiêu tiếp thị của Axes. Việc từ chối Đối tác tham gia vào bất kỳ video tiếp thị / quảng cáo, chụp ảnh và / hoặc bất kỳ hoạt động quảng cáo nào khác do Axes sắp xếp có thể dẫn đến việc hủy Giải thưởng và Đối tác trong trường hợp đó có nghĩa vụ phải trả Giải thưởng cho Axes.
 • Axes sẽ liên hệ với các Đối tác chiến thắng thông qua các phương thức liên hệ cụ thể mà Đối tác đã liên lạc với Axes để vận hành tài khoản với Axes. Trong trường hợp Đối tác không thể liên lạc hoặc không trả lời trong khoảng thời gian 28 ngày, Giải thưởng sẽ bị hủy.
 • Nếu bạn đã đạt được nhiều mục tiêu giải thưởng khi chương trình bắt đầu, bạn sẽ chỉ đủ điều kiện nhận giải thưởng ở cấp độ cuối cùng (cao nhất) mà bạn đạt được.
 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ [email được bảo vệ] hoặc liên lạc với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
 • Chương trình khách hàng thân thiết Axes được thiết lập để chạy vô thời hạn. Trong trường hợp chương trình bị ngừng, Đối tác sẽ được thông báo trước.
 • Axes có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi này. Giải thưởng cũng có thể thay đổi.
 • Giải thưởng có thể thay đổi tùy theo quốc gia cư trú của Đối tác.

Có một câu hỏi? Hãy liên lạc với Nhóm hỗ trợ hữu ích của chúng tôi ngay bây giờ